วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาวะโลกร้อน ปัจจัยเร่งการระบาดโรคไข้เลือดออก ภัยจากยุงลายที่อันตรายถึงชีวิตโดยปกติ โรคไข้เลือดออก จะเป็นโรคติดเชื้อที่มักพบการแพร่ระบาดมากในช่วงฤดูฝน และมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เนื่องจากต้องการเลือดเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่จำเป็นสำหรับการวางไข่ ซึ่งการกัดและดูดกินเลือดนั้น หากเป็นการกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ก่อน แล้วจึงไปกัดคนอื่น ๆ ต่อไปก็จะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไปเรื่อย ๆ และเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเด็กที่ยังไม่มีภูมิต้านทานที่ดีพ

อย่างไรก็ดี ด้วยการระบาดของโรคที่มักเกิดขึ้นในประเทศที่อยู่ในบริเวณเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการขยายพันธุ์ ทั้งยังเริ่มพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในประเทศที่อยู่ในเขตหนาวเย็นหรือภูเขาสูงที่มีหิมะตกตลอดปีด้วย ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มหันมาศึกษาและทำการวิจัยซึ่งพบความน่าวิตกกังวลว่า “ภาวะโลกร้อน” กำลังกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น เพราะนอกจากยุงลายจะขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ยังเป็นปัจจัยเร่งให้วงจรชีวิตของยุงลายเติบโตเร็วขึ้น ซึ่งจากเดิมกว่าที่ไข่จะกลายเป็นตัวยุงก็มักใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ก็เจริญเติบโตกลายเป็นยุงที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะแพร่พันธุ์ และเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกได้แล้ว


จากสภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ยังเป็นเหตุทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่สูงตามไปด้วย จึงยิ่งทวีความรุนแรงของการระบาด เนื่องจากตรวจพบเชื้อเดงกีซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกในยุงตัวผู้และในลูกน้ำ ซึ่งโดยปกติจะพบในยุงตัวเมียที่กัดกินเลือดของคนเท่านั้น ที่สำคัญคือ อากาศร้อนยังมีส่วนทำให้ยุงลายมีอายุที่ยืนยาวขึ้น จึงทำให้พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นตลอดทั้งปี และยังเริ่มมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคในวัยรุ่น และในผู้ใหญ่มากขึ้นอีกด้วย

ไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้ว ยังสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อีกแต่จะเป็นไข้เลือดออกที่มีสาเหตุมาจากยุงลายสายพันธุ์ เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาโดยเฉพาะ ทั้งยังมีความรุนแรงของโรคที่สูงถึงขั้นเสียชีวิต หากได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ หากผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เป็นเด็กทารกที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี เป็นโรคอ้วน หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหืด มีภาวะโลหิตจาง หรือเป็นโรคธาลัสซีเมีย ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากคือ ภาวะสมองอักเสบ ตับอักเสบ น้ำท่วมปอด และมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ยุงลาย

จะเห็นได้ว่า การป้องกันไม่ให้เป็นโรคย่อมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต ดังนั้น นอกจากการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ด้วยการใช้ยาทากันยุง สวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ติดมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง รวมทั้งกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการฉีดพ่นสารเคมี การเฝ้าระวังไม่ให้มีแหล่งน้ำขังภายในบ้าน ในแจกัน อ่างน้ำ หรือภาชนะต่าง ๆ รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีในการป้องกันการระบาดของโรคที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นได้ในอนาคต

<> <> <> <> <> <> <> <> <>
สนใจอุปกรณ์ป้องกันยุง : http://mosqkill.com/
วิดีโอน่าสนใจ : https://youtu.be/SOQaFUtQOW4
FanPage : https://www.facebook.com/mosqkiller
คำถามที่พบบ่อย : https://www.facebook.com/groups/847639198622997/
ช่องทางการติดต่อ : Line id : apin.t 
#ไข้เลือดออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น